Možnosť usporiadať plnohodnotný civilný svadobný obrad priamo v areáli.

Obrady zabezpečuje matrika mesta Stupava (www.stupava.sk)
Obrad