Pôdorys hlavnej budovy

Rozmiestnenie stolov v hlavnej sále - varianty

HORE