Možnosť usporiadať plnohodnotný civilný svadobný obrad priamo v areáli.
Obrady zabezpečuje matrika mesta Stupava (www.stupava.sk)

HORE